Kunnskapsformidling gjennom dialog

Den mest effektive kunnskapsformidlingen skjer gjennom dialog enten med den som skal læres opp eller ved at to eller flere skaper en dialog andre kan se hvor de påtar seg forskjellige roller for å få poengene frem. Dette er en metode gjort kjent av blandt annet Platon, Cicero og Voltaire. Metode er nå så utbredt gjennom film, skjønnlitteratur og reklame at mange ikke lengere er bevisste på at dette er et kunstig grep.

Et godt norskt eksempel er Fysikk på roterommet hvor Helmut Ormestad ved å spille litt dummere enn han var og stille spørsmål som han stengt tatt burde vist som mangeårig professor i fysikk klarte formidle kunnskap og interesse for fysikk til flere generasjoner.